Verhuur en verkoop

Algemeen

Vooruitlopend op de eventuele opdracht maken wij met u een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging van het object. Aan de hand van onze bevindingen tijdens deze bezichtiging zoals onder andere de ligging, het opleveringsniveau en overige belangrijke gegevens zullen wij u een (onderbouwde) waarde indicatie toesturen, aangevuld met een visie alsmede een plan van aanpak. Tezamen met deze waarde indicatie treft u de voorwaarden welke van toepassing zullen zijn op de eventuele opdracht.

Marketing

Na opdrachtverstrekking zullen wij in overleg met u een vrijblijvende objectinformatie samen stellen. Met dit boekwerk informeren wij gegadigden uit ons zoekersbestand, alsmede collega makelaars en beïnvloeders zoals banken, accountants, de gemeente en dergelijke. Ter plaatse zullen vervolgens V- borden/ posters al dan niet in combinatie met een verhuur-/ verkoopbord aangebracht worden.

Het onderhavige onroerend goed zal worden aangemeld bij de Makelaarsbeurs, waardoor alle daarbij aangesloten collega-makelaars van het aanbod op de hoogte zijn. Tevens zal het object op onze Internet site worden geplaatst en zal het te vinden zijn op Funda in Business. In overleg zal er geadverteerd worden in diverse media.

Onderhandelingen

Namens u zal ROBSWART Bedrijfshuisvesting B.V. met de desbetreffende partijen in onderhandeling treden om de meest optimale condities te bereiken. De onderhandelingen, zomede de resultaten, zullen schriftelijk worden vastgelegd.

Contractvorming

Uiteindelijk zullen de gemaakte afspraken ondubbelzinnig dienen te worden vervat in een overeenkomst. Belangrijke gegevens zoals onder andere de overeengekomen huurprijs/ koopsom, opleveringsniveau, roerende zaken, ingangsdatum/ transportdatum en dergelijke dienen hierin tot uiting te komen.