Plaats 9

BLEISWIJK
verhuurd

Omschrijving

Algemeen: De winkelruimte is gelegen aan de Plaats midden in het gezellige centrum van Bleiswijk. Aan de plaats bevinden zich o.a. Bakkerij Ammerlaan, winkelketens zoals Zeeman, Jumbo, Kwalitaria, Primera en diverse horeca-gelegenheden.

Bereikbaarheid: Het object is uitstekend bereikbaar vanaf rijkswegen A-12 en A-13 via de verbrede provinciale weg N209. Tevens is de locatie ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Adres: Plaats 9, 2665 CM te Bleiswijk.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Bleiswijk
Sectie: C
Nummer: 2065 (gedeeltelijk)

Bouwjaar: Omstreeks 1980.

Metrage: Circa 90m² (4.6m x 20m) winkelruimte de begane grond met circa 30m² opslagruimte op de eerste verdieping (te bereiken middels vlizo-trap).

Parkeren: Parkeermogelijkheden aanwezig in nabij gelegen ondergrondse parkeergarage (gratis) en aan de voorzijde (blauwe zone).

Frontbreedte: Circa 5 meter.

Bestemming: De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. op de begane grond: detailhandel en dienstverlening en voorzieningen ten behoeve van de functies op de bovengelegen bouwlagen, zoals entrees, stijgpunten en bergingen;
b. op de overige bouwlagen: bedrijfsgebonden kantoren ten behoeve van de bedrijven genoemd onder sub a en wonen.

Opleveringsniveau: De winkelruimte wordt opgeleverd in casco staat.

Onderstaande voorzieningen worden door zittende huurder ter overname aangeboden:
* systeemplafond v.v. LED-verlichting;
* PVC-vloer;
* cv-installatie.

HUURVOORWAARDEN

Huurprijs: € 1.350,-- per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn: 5 (vijf) jaar met de mogelijkheid de huurovereenkomst telkens met 5 (vijf) jaar te verlengen.

Opzegtermijn: 12 (twaalf) maanden voor expiratie huurovereenkomst per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot.

Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurbetaling: Per maand (maandelijks vooruit).

Huurprijsaanpassing: Jaarlijks, zal per huuringangsdatum, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Service- en energiekosten: Het object is geheel zelfstandig en er zijn geen bijkomende leveringen en diensten door of vanwege verhuurder van toepassing.

Huurovereenkomst: Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in september 2012. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, welke op 2 oktober 2012 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 58-2012.

Aanvullende bepalingen bij huurovereenkomst:

Huurder is ermee bekend dat verhuurder voornemens is het gebouw/complex, waarvan het gehuurde deel uitmaakt, grootschalig her te ontwikkelen/ renoveren, dat de omvang en uitstraling van het gehuurde daarbij wijziging kan ondergaan en dat de betreffende werkzaamheden kunnen leiden tot een tijdelijke ingrijpende vermindering van het huurgenot of zelfs het tijdelijke vervallen van het huurgenot. Verhuurder acht een ingreep als bedoeld gewenst. Huurder zal daaraan alle medewerking verlenen. Reeds nu voor alsdan ziet huurder af van aanspraken terzake enig nadeel dat huurder ten gevolge van genoemde herontwikkeling/ renovatie zal lijden, behalve voor zover de betreffende werkzaamheden op kennelijk onzorgvuldige wijze worden uitgevoerd.

Gedurende de duur van do werkzaamheden aan het gehuurde zal de huurprijs worden gereduceerd naar rato van de mate waarin het huurgenot daarvan wordt beperkt.

Indien het gehuurde na voltooiing van de werkzaamheden verbeterd Is, zal de huurprijs met ingang van de eerste dag volgende op de voltooiing worden opgetrokken tot het niveau waarop dan verhuringen plaatsvinden. Indien deze nieuwe huurprijs voor de huurder financieel niet haalbaar is heeft hij het recht deze huurovereenkomst te ontbinden.

Indien partijen niet tot overeenstemming komen zal de betreffende reductie of de huurprijs na herontwikkeling/renovatie worden bepaald door 3 deskundigen, waarvan elk van de partijen er een zal aanwijzen en de tweede aldus benoemde deskundigen samen de derde. Indien een van de partijen na daartoe te zijn aangemaand in gebreke blijft met de aanwijzing van een deskundige of indien de twee benoemde deskundigen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent de aanwijzing van de derde, zal de betreffende aanwijzing geschieden door de voorzitter van de Kamer van Koophandel In het rayon waarin het gehuurde is gelegen. De kosten van de deskundigen worden door partijen gedeeld.

Zekerheidsstelling: Bij ondertekening van de huurovereenkomst, zal huurder een bankgarantie stellen ter grootte van drie maanden huurverplichting te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Voorbehoud:
- positief kredietinformatierapport ter beoordeling van verhuurder;
- goedkeuring directie verhuurder.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.350,- p.m. (21% BTW)
Status
verhuurd
Aanvaarding
in overleg, op korte termijn mogelijk.

Bouw

Type
Winkelruimte
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1980
Onderhoud binnen
goed
Onderhoud buiten
goed

Locatie

Ligging
winkelgebied stadscentrum
Bushalte
500 m - 1000 m

Winkelruimte

Oppervlakte
120 m²
Verkoopvloeropp.
90 m²
In units vanaf
120
Front breedte
500 cm
Verdiepingen
2
Welstandsklasse
B1
Branche beperking
ja
Horeca toegestaan
nee
Overname personeel
nee

Foto's

Plaats 9Plaats 9Plaats 9Plaats 9Plaats 9Plaats 9Plaats 9Plaats 9Plaats 9

Kaart