Leyweg ong.

'S-GRAVENHAGE
verkocht

Omschrijving

Algemeen: De commerciële ruimten in het nieuwbouwproject "De Schoone Ley" zijn onderdeel van een centraal plein binnen deze bijzondere gebiedsontwikkeling. Naast dat dit plein toegankelijk is vanaf het OV- knooppunt, zijn aan dit plein de (voetgangers) in-/ uitgang van de openbare parkeergarage als ook de hoofdentree van het HAGA-ziekenhuis gesitueerd (ca. 3.600 medewerkers). Het centrale zorgplein is binnen "De Schoone Ley" een belangrijke plek waar mensen in een prettige en groene omgeving elkaar kunnen ontmoeten en/ of afspreken.

Het plangebied "De Schoone Ley" omvat in totaal ca. 3.200m² commerciële ruimten, 167 eengezinswoningen en 464 appartementen.

De geprognosticeerde oplevering is omstreeks 4e kwartaal 2020.

Bereikbaarheid: Zowel per auto, fiets als met het openbaar vervoer is deze locatie zeer goed bereikbaar. Zo heeft OV-knooppunt Leyenburg meer dan 18 bus-/ tramlijnen!

Adres: Leyweg/ Els Borst-Eilersplein.

Metrage: Er zijn huurmogelijkheden vanaf ca. 62m² tot ca. 590m².

Parkeren: In de ondergrondse parkeergarage zijn ca. 850 openbare parkeerplaatsen aanwezig.

Energielabel: Verhuurder zal voor oplevering een energielabel aanleveren.

Opleveringsniveau: De commerciële ruimten worden casco opgeleverd. Voor nadere omschrijving zie globale technische omschrijving. Op verzoek kan een uitgebreide technische omschrijving worden verstrekt.

HUURVOORWAARDEN

Verhuurder: Heijmans Vastgoed en/ of nader te noemen meester.

Huurprijzen: Huurprijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar (exclusief BTW). Zie ook bijlage BTW.

Huurtermijn: 10 (tien) jaar met de mogelijkheid de huurovereenkomst telkens met 5 (vijf) jaar te verlengen.

Opzegtermijn: 12 (twaalf) maanden.

Oplevering: Naar huidige verwachting omstreeks 4e kwartaal 2020.

Huurbetaling: Per kwartaal vooruit door middel van automatische incasso.

Huurprijsaanpassing: Jaarlijks, zal per huuringangsdatum, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomsten: Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, welke op 17 februari 2015 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 15/21.

Of (afhankelijk van de functie)

Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in september 2012. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, welke op 2 oktober 2012 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 58-2012.

Vereniging van Eigenaren: De commerciële units maken onderdeel uit van een gebouw waarbij het eigendom is uitgegeven in appartementsrechten en is ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren. Huurder dient zich te houden, dan wel is gebonden, aan het bepaalde in de splitsingsakte(n) alsmede het (nog op te stellen) huishoudelijk reglement. Laatstgenoemde documenten (inclusief de van belang zijnde bijlagen) zullen als bijlagen bij de - uitgewerkte - huurovereenkomst worden gevoegd.

Reclame/ signing: Haakse reclame bak inclusief verlichting, alsmede een mogelijkheid tot (verlichte) reclame in de bovenste strook van de pui/ gevel (voorwaarden/ uitwerking nog niet definitief, hier kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend).

Service-/ promotiekosten: De service- en promotiekosten (kosten voor bijkomende leveringen en diensten door of namens Verhuurder) zullen nader door Verhuurder worden bepaald op basis van verrekenbare voorschotten, een en ander in nadere afstemming met een [eventueel nog op te richten] overkoepelende organisatie ('gebruikers vereniging') betreffende de commerciële ruimten in het project De Schoone Ley. Gezien de afwezigheid van algemene ruimten zullen de kosten voor de bijkomende leveringen en diensten naar verwachting beperkt zijn. Alhoewel niet uitgesloten zal er binnen de 'gebruikersvereniging' (commerciële ruimten) De Schoone Ley niet tot nauwelijks behoefte bestaan om als gezamenlijke partij(en) promotieactiviteiten te ontplooien. Indien service- en promotiekosten van toepassing zijn zal Huurder nauw worden betrokken bij de samenstelling hiervan als ook het op basis hiervan vast te stellen (voorschot) bedrag.

Zekerheidsstelling: Bij ondertekening van de huurovereenkomst, zal huurder een bankgarantie stellen ter grootte van drie maanden huurverplichting te vermeerderen met servicekosten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Voorbehoud:
- positief kredietinformatierapport ter beoordeling van verhuurder;
- goedkeuring directie verhuurder.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
op aanvraag
Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg, 4e kwartaal 2020

Bouw

Type
Winkelruimte
Nevenbestemming
horeca
Soort bouw
nieuwbouw
Bouwjaar
2020
Onderhoud binnen
uitstekend
Onderhoud buiten
uitstekend

Locatie

Ligging
woonwijk
Bushalte
< 500 m
Tramhalte
< 500 m

Winkelruimte

Oppervlakte
590 m²
Verkoopvloeropp.
590 m²
In units vanaf
62
Front breedte
500 cm
Verdiepingen
1
Welstandsklasse
B1
Branche beperking
ja
Horeca toegestaan
nee
Overname personeel
nee

Foto's

Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.Leyweg ong.

Kaart