NEEM CONTACT MET ONS OP VIA 079 - 351 3111 OF VIA E-MAIL INFO@ROB-SWART.NL

Aanbod

Langstraat 43

2242KK wassenaar
Units vanaf 280 m2

Reageer op dit object

Algemeen: De winkelruimte is gelegen aan de Langstraat midden in het gezellige centrum van Wassenaar. Aan de Langstraat bevinden zich o.a. een bakkerij, winkelketens zoals Bins, Vodafone, Holland & Barret, Zeeman, Ekoplaza, Blokker, Etos, Hema en diverse horecagelegenheden. Zie ook de website w...

Volledige omschrijving

Kenmerken

Bouwvorm Bestaande bouw
Objecttype Winkelruimte
Jaar 1935
Prijs Huurprijs: € 4.750,- per maand

Algemeen: De winkelruimte is gelegen aan de Langstraat midden in het gezellige centrum van Wassenaar. Aan de Langstraat bevinden zich o.a. een bakkerij, winkelketens zoals Bins, Vodafone, Holland & Barret, Zeeman, Ekoplaza, Blokker, Etos, Hema en diverse horecagelegenheden. Zie ook de website winkelsinwassenaar.nl.

Bereikbaarheid: Het object is goed bereikbaar met de auto middels Rijksweg A44 en Provinciale weg N44. Per openbaar vervoer is het object goed bereikbaar middels de buslijnen 90 en 91.

Adres: Langstraat 43, 2242 KK te Wassenaar.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Wassenaar
Sectie: B
Nummer: 9189
Grootte: 355 m²

Bouwjaar: Omstreeks 1935.

Metrage: Circa 280 m² winkel-/ opslagruimte op de begane grond.

de oppervlakte is gemeten volgens NEN 2580 .

Parkeren: Parkeermogelijkheden aanwezig in de nabij gelegen ondergrondse parkeergarage (gratis).

Frontbreedte: Ca. 8,5 meter.

Laad- en losmogelijkheid: Aan de achterzijde zijn laad- en losmogelijkheden aanwezig.

Bestemming: De winkelruimte valt onder artikel 6 Centrumdoeleinden. De op de plankaart voor centrumdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.kantoren, dienstverlening, maatschappelijke doeleinden en (dag)horeca, met dien verstande dat horeca uitsluitend toegestaan is voor zover het horeca in categorie 1 a en b, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende bijlage, Staat van Horeca-activiteiten, betreft, met dien verstande dat deze functies uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan,
b.detailhandel, met dien verstande dat deze functie uitsluitend op de begane grond is toegestaan.

Opleveringsniveau: De winkelruimte wordt opgeleverd in huidige staat.

HUURVOORWAARDEN

Huurprijs: € 4.750,-- per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Huurtermijn: 5 (vijf) jaar met de mogelijkheid de huurovereenkomst telkens met 5 (vijf) jaar te verlengen.

Opzegtermijn: 12 maanden voor expiratie huurovereenkomst per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot.

Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurbetaling: Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing: Jaarlijks, zal per huuringangsdatum, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Service- en energiekosten: Het object is geheel zelfstandig en er zijn geen bijkomende leveringen en diensten door of vanwege verhuurder van toepassing.

Huurovereenkomst: Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in september 2012. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, welke op 2 oktober 2012 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 58-2012.

Zekerheidsstelling: Bij ondertekening van de huurovereenkomst, zal huurder een bankgarantie stellen ter grootte van drie maanden huurverplichting te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Voorbehoud:
- positief kredietinformatierapport ter beoordeling van verhuurder;
- goedkeuring directie verhuurder.

Foto´s

Kaart

Venster sluiten

{here comes the content}