NEEM CONTACT MET ONS OP VIA 079 - 351 3111 OF VIA E-MAIL INFO@ROB-SWART.NL

Aanbod

Toussaintkade 71-72,

2513CL 's-gravenhage
Units vanaf 329 m2

Reageer op dit object

Algemeen: De winkel-/ horecaruimte met zeer prominente hoekligging is gelegen aan het randje van het Zeeheldenkwartier en het centrum met uitzicht op de Paleistuin en de Koninklijke Stallen nabij het Noordeinde, Piet Heinstraat en Anna Paulownastraat met alle winkels, horecagelegenheden en voorzieni...

Volledige omschrijving

Kenmerken

Bouwvorm Bestaande bouw
Objecttype Winkelruimte
Prijs Huurprijs: € 60.000,- per jaar
Nader overeen te komen

Algemeen: De winkel-/ horecaruimte met zeer prominente hoekligging is gelegen aan het randje van het Zeeheldenkwartier en het centrum met uitzicht op de Paleistuin en de Koninklijke Stallen nabij het Noordeinde, Piet Heinstraat en Anna Paulownastraat met alle winkels, horecagelegenheden en voorzieningen op loopafstand. Door verhuizing van Multicopy komt deze locatie per eind 2019 voor verhuur beschikbaar.

Bereikbaarheid: De Toussaintkade beschikt door haar ligging over een goede bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer, via de Laan van Meerdervoort of Mauritskade heeft u directe aansluiting op de uitvalswegen en het Rijkswegennet A4, A13 of A12. De Rijksweg A44 via Wassenaar richting Amsterdam is eveneens binnen enkele minuten bereikbaar via de Zuid-Hollandlaan.

Adres: Toussaintkade 71-72, 2513 CL te Den Haag.

Metrage: Circa 294 m² v.v.o. winkel-/ horecaruimte op de begane grond en circa 35 m² v.v.o. kelderruimte.

Parkeren: In de directe omgeving zijn voldoende (betaalde) parkeermogelijkheden aanwezig.

Bestemming: De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. maatschappelijke doeleinden als bedoeld in Artikel 11, met uitzondering van geestelijke gezondheidszorg;
d. horeca-inrichtingen voor zover deze voorkomen in categorie I en II van de bij dit plan behorende 'Staat van horeca-inrichtingen'

Op aanvraag kunnen wij u het bestemmingsplan doen toekomen.

Energielabel: C.

Frontbreedte: Circa 24 meter.

Opleveringsniveau: In huidige staat.

HUURVOORWAARDEN

Huurprijs: € 60.000,-- per jaar vrij van BTW.

Huurtermijn: 5 jaar met de mogelijkheid de huurovereenkomst telkens met 5 jaar te verlengen.

Opzegtermijn: 12 maanden voor expiratie huurovereenkomst per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot.

Oplevering: In overleg, omstreeks 4de kwartaal 2019.

Huuraanpassing: Jaarlijks, zal per huuringangsdatum, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Service- en energiekosten: Het gehuurde is geheel zelfstandig en zijn geen bijkomende leveringen en diensten door of vanwege verhuurder van toepassing.

Huurovereenkomst: Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in september 2012. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, welke op 2 oktober 2012 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 58-2012.

Zekerheidsstelling: Bij ondertekening van de huurovereenkomst, zal huurder een bankgarantie stellen ter grootte van drie maanden huurverplichting te vermeerderen met (eventuele) servicekosten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Voorbehoud:
- positief kredietinformatierapport ter beoordeling van verhuurder;
- goedkeuring directie verhuurder.

Foto´s

Kaart

Venster sluiten

{here comes the content}