NEEM CONTACT MET ONS OP VIA 079 - 351 3111 OF VIA E-MAIL INFO@ROB-SWART.NL

Aanbod

Algemeen: De praktijkunit is gelegen in de Rijswijkse Muziekbuurt in het appartementencomplex "de Paulinesymphonie". In de directe omgeving is het Wilhelminapark en het winkelcentrum "In den Boogaard" gelegen. Bereikba...

Volledige omschrijving

Kenmerken

Bouwvorm Bestaande bouw
Objecttype Overige
Jaar 2012
Prijs Huurprijs: € 595,- per maand

Algemeen: De praktijkunit is gelegen in de Rijswijkse Muziekbuurt in het appartementencomplex "de Paulinesymphonie". In de directe omgeving is het Wilhelminapark en het winkelcentrum "In den Boogaard" gelegen.

Bereikbaarheid: Het object is zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar.

Adres: Klaroenstraat 119, 2287 CC te Rijswijk.

Metrage:Circa 50m² praktijkruimte inclusief aandeel in de gemeenschappelijke ruimten zoals onder andere entree, gangzone, dames-/ herentoilet en mindervalidetoilet.

Huurprijs: € 595,- per maand exclusief BTW, alsmede exclusief de service-/ en energiekosten. BTW- vrij huren behoort tot de mogelijkheden, echter er is een BTW- compensatieopslag van toepassing van 5% over de huurprijs.

Parkeren: In de directe omgeving zijn voldoende openbare parkeerplaatsen (gratis) aanwezig.

Opleveringsniveau:De praktijkruimte wordt opgeleverd in huidige staat.

HUURVOORWAARDEN

Huurtermijn: Minimaal 2 (twee) jaar met de mogelijkheid de huurovereenkomst telkenmale voor onbepaalde tijd te verlengen.

Opzegtermijn: 3 maanden voor expiratie huurovereenkomst per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot.

Oplevering: In overleg, op korte termijn beschikbaar.

Huurbetaling: Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing: Jaarlijks, zal per huuringangsdatum, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Service- en energiekosten: Circa € 60,- per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW als voorschot te voldoen met naverrekening voor de kosten van onder andere:
- warmtelevering;
- onderhoud groenvoorziening;
- glasverzekering;
- ontstoppen riool;
- administratie.

Huurovereenkomst: Standaard huurovereenkomst model Vidomes kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, welke op 11 juli 2003 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 72/2003.

Zekerheidsstelling: Bij ondertekening van de huurovereenkomst, zal huurder een bankgarantie stellen ter grootte van drie maanden huurverplichting te vermeerderen met (eventuele) servicekosten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Voorbehoud:
- positief kredietinformatierapport ter beoordeling van verhuurder;
- goedkeuring directie verhuurder.

Foto´s

Kaart

Venster sluiten

{here comes the content}