NEEM CONTACT MET ONS OP VIA 079 - 351 3111 OF VIA E-MAIL INFO@ROB-SWART.NL

Disclaimer

Rob Swart Bedrijfshuisvesting B.V. besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Rob Swart Bedrijfshuisvesting B.V. niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Rob Swart Bedrijfshuisvesting B.V. dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

Rob Swart Bedrijfshuisvesting B.V. verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Rob Swart Bedrijfshuisvesting B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel Rob Swart Bedrijfshuisvesting B.V. alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Rob Swart Bedrijfshuisvesting B.V. is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Rob Swart Bedrijfshuisvesting B.V. kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Rob Swart Bedrijfshuisvesting B.V..

Venster sluiten

{here comes the content}