NEEM CONTACT MET ONS OP VIA 079 - 351 3111 OF VIA E-MAIL INFO@ROB-SWART.NL

Aanbod

de Vlashoeck 8

2661LM bergschenhoek
Units vanaf 252 m2

Reageer op dit object

Algemeen: De winkelruimte maakt onderdeel van het winkelcentrum 'De Vlashoeck' midden in het sfeervolle centrum, welke een opvallend hoog voorzieningenniveau kent. In het winkelcentrum zijn o.a. een Kruidvat, Zeeman, Blokker, de Plus, Bakkerij Ammerlaan, alsmede kleinschalige speciaalzaken gevestigd...

Volledige omschrijving

Kenmerken

Bouwvorm Bestaande bouw
Objecttype Winkelruimte
Prijs Huurprijs: € 185,- p/m2 per jaar

Algemeen: De winkelruimte maakt onderdeel van het winkelcentrum 'De Vlashoeck' midden in het sfeervolle centrum, welke een opvallend hoog voorzieningenniveau kent. In het winkelcentrum zijn o.a. een Kruidvat, Zeeman, Blokker, de Plus, Bakkerij Ammerlaan, alsmede kleinschalige speciaalzaken gevestigd die passen in de gemoedelijke sfeer die al jaren zo kenmerkend is voor Bergschenhoek. Onder het winkelcentrum is een ruime openbare parkeergarage aanwezig.

Adres: De Vlashoeck 8, 2661 LM te Bergschenhoek.

Metrage: Circa 252m² b.v.o. winkelruimte.

Frontbreedte: Circa 10 meter.

Parkeren: In de zeer ruime parkeergarage onder het winkelcentrum zijn voldoende gratis parkeerplaatsen aanwezig. Ook in de directe omgeving zijn voldoende openbare parkeerplaatsen voorradig.

Opleveringsniveau: De winkelruimte wordt in casco staat opgeleverd.

HUURVOORWAARDEN

Huurprijs: € 185,- per m² jaar te vermeerderen met BTW.

Huurtermijn: 5 (vijf) jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst telkenmale met 5 (vijf) jaar te verlengen.

Opzegtermijn:12 maanden voor expiratie huurovereenkomst per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot.

Oplevering: In overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurbetaling: Per kalenderkwartaal, bij vooruitbetaling, door middel van automatische incassomachtiging verleend aan verhuurder.

Huurprijsaanpassing: Jaarlijks, zal per huuringangsdatum, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten: € 10,-- per m² b.v.o. per jaar te vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten.

Kosten aan openbare nutsbedrijven dienen door huurder zelf rechtstreeks te worden voldaan.

Promotiebijdrage: Het lidmaatschap van de winkeliersvereniging c.q. het voldoen van de bijdrage aan de winkeliersvereniging is verplicht. Deze bijdrage zal contractueel door verhuurder via de promotiekosten worden geïnd en betreft € 9,- p/m² per jaar.

Huurovereenkomst: Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in september 2012. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, welke op 2 oktober 2012 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 58-2012.

Zekerheidsstelling: Bij ondertekening van de huurovereenkomst, zal huurder een bankgarantie stellen ter grootte van drie maanden huur- verplichting te vermeerderen met service-/ promotiekosten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Afbouw gehuurde: De werkzaamheden met betrekking tot de afbouw en eventuele aanpassing van het gehuurde (bouwkundige voorzieningen, installaties e.d.) ten behoeve van het voorgenomen gebruik door huur komen voor rekening van huurder.

Foto´s

Kaart

Venster sluiten

{here comes the content}